VNITŘNÍ ZDRAVÍ A KRÁSA

 Možná se nemůžeme vrátit zpět 
a změnit začátek,
ale můžeme znovu začít tam,
kde právě jste
a změnit konec.
C.S.Lewis